هیئت بازرگانان روسیه به افغانستان رسید

هیئت بازرگانان روسیه به افغانستان رسید

هیئت ۲۷  نفری بازرگانان روسیه به افغانستان آمده و در مورد همکاری‌های مشترک بین افغانستان و روسیه تفاهمنامه‌هایی را به امضا رساندند.   این هیئت به ریاست لوبوف الیا ولادیمروف ایچ معین وزارت افتصاد روسیه به افغانستان...