بازرگانان از نبود برق و امنیت در فراه شاکی اند

بازرگانان از نبود برق و امنیت در فراه شاکی اند

بازرگانان و مسئولان در اتاق‌های تجارت ولایت فراه می‌گویند که نبود برق و امنیت از جمله عواملی است که در چند سال اخیر بر سر مسئله رشد تجارت در این ولایت سایه سیاه افگنده است .   آنان می‌گویند، تا زمانی که حکومت به حل این...