بازداشت شش پناهجوی افغان به ظن تعرض به ۱۸ زن

بازداشت شش پناهجوی افغان به ظن تعرض به ۱۸ زن

شش پناهجوی افغان به ظن دست‌اندازی به ۱۸ زن در اتریش بازداشت شده‎‌اند. پولیس شهر این‌سبروک در اتریش گفته است که این پناهجویان در جریان جشن کریسمس به این زنان دست‌اندازی کرده‌اند. به گفتۀ پولیس این شهر، به جز یک...