بازداشت ۳ تن در هرات به جرم فروش مواد مخدر

بازداشت ۳ تن در هرات به جرم فروش مواد مخدر

فرماندهی پولیس هرات سه تن را به جرم فروش مواد مخدر بازداشت کرد. در خبرنامه ای که فرماندهی پولیس هرات به نشر رسانده آمده است سه فرد خرده فروش مواد مخدر روز گذشته از سوی نیروهای پولیس این فرماندهی بازداشت شده اند. در...