بازداشت ۸۷ تن به جرم خرید و فروش داروهای غیرقانونی

بازداشت ۸۷ تن به جرم خرید و فروش داروهای غیرقانونی

پولیس اینترپل به ارزش ۷ میلیون دالر داروهای تقلبی از ۱۳ کشور ازجمله افغانستان را کشف کرده و ۸۷ تن را به اتهام خرید و فروش آن‌ها بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که پولیس اینترپل در جریان این عملیات موفق به کشف...