بازداشت ۴ قمارباز اینترنتی در هرات

بازداشت ۴ قمارباز اینترنتی در هرات

برای نخستین بار ۴ قمارباز اینترنتی از سوی مدیریت استخبارات ولایت هرات بازداشت گردیدند. محمد نعیم غیور، رییس استخبارات در هرات با تأیید این خبر به تلویزیون چکاد گفت: "این چهار تن با استفاده سوء از فضای مجازی (اینترنت)...