بازداشت ۴۴ تروریست در چند شهر ایران

بازداشت ۴۴ تروریست در چند شهر ایران

محمود علوی، وزیر اطلاعاتی ایران می‌گوید، این ‌کشور ۴۴ مظنون را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. تلویزیون دولتی ایران از قول این ‌مقام اطلاعاتی نوشته است: "بیش از ۲۰ تروریست مظنون پیش از ورود به عراق و...