بازداشت ۳۲ هزار نفر در ترکیه

بازداشت ۳۲ هزار نفر در ترکیه

وزیر دادگستری ترکیه از بازداشت رسمی حدود ۳۲ هزار نفر از زمان آغاز تحقیقات مربوط به کودتای نظامی نافرجام این کشور خبر داد. بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه در سخنانی تاکید کرد: آنکارا رسما حدود ۳۲ هزار نفر را در تحقیقات...