بازداشت ۲ حمل‌کننده یک موتر مملو از مواد انفجاری در فراه

بازداشت ۲ حمل‌کننده یک موتر مملو از مواد انفجاری در فراه

پولیس لوای سوم امن و نظم عامه روز گذشته ۲ جنگجوی طالب را با یک موتر مملو از مواد انفجاری بازداشت کردند. علی حسینی سخنگوی لوای هفتم پولیس امن و نظم عامه در غرب کشور به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که این افراد شام روز گذشته در...