بازداشت یک قاچاقچی مواد مخدر در ولسوالی انجیل هرات

بازداشت یک قاچاقچی مواد مخدر در ولسوالی انجیل هرات

نیروهای پولیس ولسوالی انجیل هرات یک نفر را به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت کرد. در خبرنامه ای که از سوی فرماندهی پولیس هرات به تلویزیون چکاد ارسال شده آمده است نیروهای این فرماندهی شب گذشته فردی به نام هاشم را همراه با هفت...