بازداشت یک فرد مسلح در مرکز هرات

بازداشت یک فرد مسلح در مرکز هرات

پولیس هرات عصر امروز یک فرد را همراه با یک میل تفنگچه" بریتا" از سطح شهر بازداشت کرده است. در خبرنامه فرماندهی امنیه هرات آمده است که این فرد توسط کارمندان مدیریت استخبارات این فرماندهی از منطقه درب ملک بازداشت‌شده...