بازداشت یک عضو فعال شبکۀ حقانی در ولایت پکتیا

بازداشت یک عضو فعال شبکۀ حقانی در ولایت پکتیا

ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌گوید یک عضو فعال شبکۀ تروریستی حقانی در ولایت پکتیا بازداشت گردیده‌است. در خبرنامه‌ای که از سوی امنیت ملی به نشر رسیده گفته شده که این فرد در یک عملیات ویژۀ منسوبین امنیت ملی بازداشت...