بازداشت یک شبکه تروریستی در لوگر

بازداشت یک شبکه تروریستی در لوگر

یک شبکه ۳ نفری تروریستی در لوگر توسط مأمورین ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه‌ای گفته است که یک شبکه سه‌نفری تروریستی حقانی را در ولایت لوگر بازداشت کرده است. گفته‌شده که این...