بازداشت یک زن با مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی

بازداشت یک زن با مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی

نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر کشور یک زن را که قصد داشت تعداد ۸۹ کپسول هیرویین را به خارج از کشور انتقال دهد، از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی ــ کابل دستگیر کرد. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله کشور...