بازداشت یک روزنامه نگار مشهور ترک در ترکیه

بازداشت یک روزنامه نگار مشهور ترک در ترکیه

پولیس ترکیه "احمد آلتان" روزنامه نگار و نویسنده باسابقه را به همراه برادرش مهمت آلتان که استاد دانشگاه است، بازداشت کرده است. بازداشت این دو نفر در راستای ادامه تحقیقات مربوط به کودتای اخیر ترکیه بوده است. خبرگزاری...