بازداشت یک روزنامه نگار آمریکایی در ترکیه

بازداشت یک روزنامه نگار آمریکایی در ترکیه

یک زن روزنامه نگار آمریکایی به اتهام ورود غیرقانونی به یک منطقه نظامی در ترکیه توسط پولیس این کشور بازداشت شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت لیندسی اسنیل روزنامه نگارآمریکایی که موفق به فرار از اسارت گروه جبهه...