بازداشت یک کارمند دولت به اتهام فساد اداری در هرات

بازداشت یک کارمند دولت به اتهام فساد اداری در هرات

مسئولان در مقام ولایت هرات از بازداشت یک کارمند مستوفیت به اتهام فساد اداری در این ولایت خبر می‌دهند.   جیلانی فرهاد سخنگوی دفتر مقام ولایت هرات به تلویزیون چکاد گفته است که فرد متهم با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود،...