ادامه سریال بازداشت کارمندان دولتی در هرات به ظن فساد اداری

ادامه سریال بازداشت کارمندان دولتی در هرات به ظن فساد اداری

آمر سواد آموزی ریاست معارف ولایت هرات به ظن حیف و میل کمک‌های بین‌المللی که برای سواد آموزی اختصاص یافته بود، بازداشت شده است.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که این فرد به ظن حیف و میل بودجه کمک‌های موسسات...