بازداشت یک مامور پولیس در هرات به ظن فساد اداری

بازداشت یک مامور پولیس در هرات به ظن فساد اداری

مامور یک پاسگاه در مسیر بزرگ‌راه هرات – ادرسکن، به ظن مطالبه رشوه بازداشت شده است.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که این مامور از راننده‌ی یک موتر مطالبه رشوه کرده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت...