بازداشت مقام‌های ارشد وزارت دفاع به اتهام فساد

بازداشت مقام‌های ارشد وزارت دفاع به اتهام فساد

بازداشت مقام‌های ارشد وزارت دفاع به اتهام فساد   مقام‌ها در دادستانی کل گفته‌اند که هشت مقام ارشد در وزارت دفاع به به اتهام "جعل و تزویر، اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت" ازسوی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با فساد بازداشت...