بازداشت سه تن در هرات به ظن نگهداری و انتقال غیر قانونی سلاح

بازداشت سه تن در هرات به ظن نگهداری و انتقال غیر قانونی سلاح

سه تن به ظن نگهداری و انتقال غیر قانونی سلاح در ولایت هرات توسط نیروهای امنیتی این ولایت بازداشت شدند.   فرماندهی پولیس ولایت هرات با پخش خبرنامه‌ای گفته است که این افراد شامل یک زن و دو مرد بوده که روز گذشته بازداشت...