بازداشت مهاجران افغان از سوی پولیس پاکستان

بازداشت مهاجران افغان از سوی پولیس پاکستان

پولیس پاکستان به‌تازگی با راه‌اندازی عملیاتی، حدود دو هزار پناهجوی افغان را از این کشور بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۹۵۰ مهاجر از کمپ‌ها، ۳۵۰ نفر در شهر پشاور و ۷۰۰ تن دیگر در قریه‌های اطراف پشاور...