بازداشت ۴۹ مظنون به قاچاق مواد مخدر طی سال جاری در تخار

بازداشت ۴۹ مظنون به قاچاق مواد مخدر طی سال جاری در تخار

مسئولان در فرماندهی پولیس ولایت تخار ۴۹ تن را به ظن انتقال و قاچاق مواد مخدر در این ولایت بازداشت کردند.   عبدالخلیل اسیر مسئول دفتر مطبوعاتی پولیس تخار گفت که این افراد به ظن قاچاق نزدیک به ۲۰۰ کیلو گرام مواد مخدر...