بازداشت ۲ نفر به اتهام ساخت و پخش مشروبات الکلی در بادغیس

بازداشت ۲ نفر به اتهام ساخت و پخش مشروبات الکلی در بادغیس

مسئولان در فرماندهی پلیس بادغیس از بازداشت ۲ نفر به ظن تولید و فروش مشروبات الکلی در این ولایت خبر می‌دهند.   «احمدفهیم قایم» فرمانده پلیس بادغیس به تلویزیون چکاد گفت که یک نفر بنام عبدالواسع همراه با یک همکارش که...