بازداشت مسئول عمومی شبکه حقانی در کابل

بازداشت مسئول عمومی شبکه حقانی در کابل

ریاست امنیت ملی گفته که عصمت الله مسئول عمومی شبکۀ حقانی در کابل و ۶ فرد همراهش را در جریان عملیاتی از منطقۀ هودخیل در ناحیۀ نهم شهر کابل بازداشت کرده‌اند. امنیت ملی با انتشار خبرنامه‌ای نوشته است که افراد بازداشت‌شده...