بازداشت قاتلان چهار عضو یک خانواده

بازداشت قاتلان چهار عضو یک خانواده

پولیس هرات سه تن را به اتهام قتل چهار عضو یک فامیل در هرات بازداشت نمود. پولیس هرات از بازداشت ۳ قاتلی خبر داده که ۲ شب پیش ۴ تن از اعضای یک خانواده را در منطقۀ فیروزآباد در شهر هرات به قتل رسانده بودند. پولیس هرات اسامی...