بازداشت فردی به ظن فروش مواد مخدر در فراه

بازداشت فردی به ظن فروش مواد مخدر در فراه

پولیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس ولایت فراه فردی را با نیم کیلوگرام مواد مخدر در این ولایت بازداشت کرده است.   اقبال باهر سخنگوی فرماندهی پولیس این ولایت گفته که نیروهای بخش مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی،...