بازداشت چهار فروشنده سلاح در هرات

بازداشت چهار فروشنده سلاح در هرات

مسئولان در فرماندهی پولیس هرات می‌گویند که چهار تن به ظن خرید و فروش اسلحه و نگهداری تجهیزات نظامی بازداشت شدند.   فرماندهی پولیس هرات با پخش خبرنامه‌ای گفته که این افراد در عملیات کارمندان مدیریت استخبارات...