بازداشت فرد مهاجم پرتاب کننده نارنجک در ساختمان ریاست امور زنان بادغیس

بازداشت فرد مهاجم پرتاب کننده نارنجک در ساختمان ریاست امور زنان بادغیس

مقام های محلی از بازداشت پرتاب کننده نارنجک به ریاست امور زنان ولایت بادغیس خبر میدهند.   مقام‌های محلی در بادغیس از بازداشت فردِی خبر می‌دهند که صبح روز گذشته داخل ساختمان ریاست امور زنان این ولایت نارنجک پرتاب...