بازداشت شش گولنیست در ترکیه

بازداشت شش گولنیست در ترکیه

موج بازداشت افراد متهم به عضویت در جماعت گولن و همکاری با آن به ارتش ترکیه رسید و شش نفر در این رابطه بازداشت شدند. دادستان ازمیر روز گذشته حکم دستگیری شش نظامی را صادر کرد. بنا به ادعانامه تنظیمی از سوی دادستان ازمیر این...