بازداشت سه هراس افگن در ولایت بلخ

بازداشت سه هراس افگن در ولایت بلخ

ریاست عمومی امنیت ملی کشور یک گروه ۳ نفری هراس افگنان را در ولایت بلخ بازداشت کرد. در خبرنامه ای که ازسوی امنیت ملی نشرشده، آمده است که این ۳ تن سید محمد فرزند عبدالغنی، عطامحمد فرزند مرزا محمد، ضیاوالدین مشهور به کوکک...