بازداشت سه تروریست در قندهار

بازداشت سه تروریست در قندهار

ریاست امنیت ملی سه تروریست وابسته به گروه طالبان را در شهر قندهار بازداشت کرده است امنیت ملی با پخش خبرنامه گفته است که این سه تن که در شاهراه زابل - قندهار مصروف انجام فعالیت‌های ضد حکومتی، در هنگام انتقال مواد انفجاری...