بازداشت سه آدم‌ربا در تخار

بازداشت سه آدم‌ربا در تخار

یک گروه سه نفری آدم ربا از سوی ماموران امنیت ملی بازداشت شد. اداره عمومی امنیت ملی کشور امروز با انتشار خبرنامه‌ای گفت که ماموران این اداره طی یک عملیات خاص سه آدم ربا به نام های حبیب الله، سید احمد و ضیاءالرحمن را از...