بازداشت سرپرست گمرک تورغندی هرات به ظن فساد اداری

بازداشت سرپرست گمرک تورغندی هرات به ظن فساد اداری

نیروهای امنیت ملی ولایت هرات، صبح  امروز سرپرست گمرک تورغندی این ولایت را به ظن انجام فساد اداری بازداشت کردند.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفته است که همراه با سرپرست گمرک تورغندی یک...