بازداشت دو تن به ظن سرقت مواشی در ولسوالی انجیل هرات

بازداشت دو تن به ظن سرقت مواشی در ولسوالی انجیل هرات

بازداشت دو تن به ظن سرقت مواشی در ولسوالی انجیل هرات   پولیس هرات دو ساکن ولسوالی انجیل را به ظن سرقت مواشی امروز بازداشت کرده‌است. به اساس خبرنامۀ پولیس هرات، این افراد در منطقۀ "شال‌بافان" ولسوالی انجیل در هنگام...