بازداشت دو تن به ظن انجام سرقت در غور

بازداشت دو تن به ظن انجام سرقت در غور

فرماندهی پولیس غور از بازداشت دو تن به ظن انجام سرقت در این ولایت خبر می‌دهند.   اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس غور می‌گوید که این دو تن قصد داشتند اموال یک دوکان را به سرقت ببرند. وی گفت که این دو تن از سوی نیروهای...