بازداشت سردبیر جمهوریت در ترکیه

بازداشت سردبیر جمهوریت در ترکیه

از ترکیه گزارش می‌رسد که پولیس این کشور مراد سبنجو، سردبیر روزنامه جمهوریت را دستگیر کرده است. قبل از آقای سبنجو نیز تعدادی دیگر از اعضای ارشد این روزنامه مخالف، مورد بازجویی پولیس قرار گرفته بودند. در ماه مه سال جاری،...