بازداشت زن قاتلی که یکسال پولیس کابل را فریب داد

بازداشت زن قاتلی که یکسال پولیس کابل را فریب داد

پولیس کابل، زنی را بازداشت کرد که با همکاری یک مرد دیگر، شوهرش را به قتل رسانده است. جنرال عبدالرحمان رحیمی،فرمانده امنیه کابل به خبرنگاران گفت که شوهر این خانم به نام رمضان برای کار به ایران رفته بود و زنش با مرد دیگری...