بازداشت دو حمله‌کننده انتحاری پاکستانی در ولایت کنر

بازداشت دو حمله‌کننده انتحاری پاکستانی در ولایت کنر

مسئولین ریاست عمومی امنیت ملی می‌گویند که دو حمله‌کننده انتحاری را قبل از وقوع انفجار بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی که به " تلویزیون چکاد " رسیده است. این دو تن به هدف حملات انتحاری از پاکستان وارد...