بازداشت دو تن به اتهام قاچاق طلا و چرس در میدان هوایی حامد کرزی

بازداشت دو تن به اتهام قاچاق طلا و چرس در میدان هوایی حامد کرزی

روز گذشته دو تن به اتهام قاچاق و چرس و طلا به خارج از کشور از سوی کارمندان گمرک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی بازداشت‌شده‌اند. خبرنامه‌ای که از سوی وزارت مالیه نشر شده، آمده است که کارمندان گمرک میدان هوایی کابل یک...