بازداشت افغان‌ها در بلغارستان و پاکستان

بازداشت افغان‌ها در بلغارستان و پاکستان

گزارش‌ها از بلغارستان حاکی است که پولیس این کشور ۳۹ پناه‌جوی افغان را به دلیل نداشتن مدارک لازم از سوفیا، پایتخت این کشور بازداشت کرده است. این افراد شامل ۱۱ مرد، ۱۱ زن و ۱۳ کودک هستند. افزون بر این،۳ شهروند بلغارستان...