بازداشت یک تن به ظن اختطاف در هرات

بازداشت یک تن به ظن اختطاف در هرات

یک تن به ظن اختطاف یک کودک در ولسوالی شنیدند ولایت هرات بازداشت شد.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید، این فرد که سید احمد نام دارد، یک کودک سیزده ساله را از مرکز ولسوالی شیندند اختطاف نموده است. فرهاد بیان داشت...