بازداشت ۳ آدم‌ربا در شهر کابل

بازداشت ۳ آدم‌ربا در شهر کابل

مقام‌ها در ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گویند که یک گروه ۳ نفری آدم‌ربایان را در کابل بازداشت کرده اند.   ریاست عمومی امنیت ملی امروز دوشنبه ۱۷ ثور، با نشر خبرنامه‌ای گفت که این افراد از سوی نیروهای امنیت ملی...