سلسله بازداشتی های پولیس هرات به ۴۰ تن رسید

سلسله بازداشتی های پولیس هرات به ۴۰ تن رسید

پولیس هرات ۴۰ تن را ظن جرایم مختلف بازداشت کرده است. جیلانی فرهاد، مسئول دفتر مطبوعاتی والی هرات با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد گفته است که نیروهای امنیتی، این افراد را در جریان دو ماه گذشته در نقاط مختلف شهر بازداشت...