بازار زور و قدرت

بازار زور و قدرت

رامین پارسا، افسر واکنش سریع امنیت ملی هرات، از سوی محافظان رییس شورای ولایتی زخمی گردید. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: «این افسر واکنش سریع امنیت ملی شام گذشته، هنگامی‌که می‌خواست موتر محافظان...