بازارگرم اعضای حزب اسلامی در آغوش دکتر عبدالله

بازارگرم اعضای حزب اسلامی در آغوش دکتر عبدالله

دکتر عبدالله زمانی که پی برد رهبران حزب جمعیت اسلامی در تلاش جایگزینی فرد دیگری به جای وی در حکومت هستند از رییس جمهور انتقاد کرد. یک منبع آگاه در ارگ ریاست جمهوری با ذکر این مطلب به یک رسانه ملی کشور گفته که یگانه دلیل...