رییس جمهور و بانوی نخست امریکا کریسمس را تبریک گفتند

رییس جمهور و بانوی نخست امریکا کریسمس را تبریک گفتند

بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا و میشل اوباما، بانوی اول این کشور در آخرین بیانیۀ تعطیلات سالانه، پیام خود را به مناسبت کریسمس به امریکاییان فرستادند. آنها به ارزش های مشترکی اشاره کردند که امریکایی های تمام...