بارکزی: “حکومت در صدد سانسور رسانه‌هاست”

بارکزی: “حکومت در صدد سانسور رسانه‌هاست”

مسئولین شورای ژورنالیستان افغانستان می‌گویند که شورای امنیت ملی و حکومت افغانستان در صدد سانسور رسانه‌ها می‌باشند. حفیظ‌ الله بارکزی رییس شورای ژورنالیستان افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت: در این اواخر شاهد یک...