روز سرنوشت‌ساز در انتظار وراتی و بارسلونا

روز سرنوشت‌ساز در انتظار وراتی و بارسلونا

باشگاه بارسلونا از چندی به‌این‌سو، به‌دنبال به‌خدمت گرفتن مارکو وراتی، ستاره پاری‌سن‌ژرمن است اما تاکنون به این هدف‌اش نایل نیامده‌است. با وجودیکه وراتی خواهان پیوستن به بارسلونا هست اما سران باشگاه پاریسی...