کمتر از چهار ماه آینده شهر بادغیس از نور برق مستفید خواهد شد

کمتر از چهار ماه آینده شهر بادغیس از نور برق مستفید خواهد شد

کمتر از چهار ماه آینده ساکنان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس از نور برق وارداتی از کشور ترکمنستان مستفید خواهند شد.   رئیس ارتباطات وزارت انرژی و آب افغانستان از پیشرفت ۹۵ درصدی کار عملی پروژه انتقال برق وارداتی از...